ks Môj košík
NOVINKY

Reklamačný poriadok

1.Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.4toys.sk, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Ku každému tovaru zakúpenému u nás je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.

Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

Hračkárstvo 4 Toys – Bella Vita, s.r.o., Bacsákova ulica 241/15, 929 01 Dunajská Streda alebo e-mailom na: info@4toys.sk.

Tovar posielajte vždy doporučene a ako poistený balík, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

Reklamácia musí obsahovať:

 • 1. kópiu dokladu o nadobudnutí – faktúru,
 • 2. presný názov reklamovaného tovaru,
 • 3. popis chyby alebo poškodenia zásielky,
 • 4. fotodokumentáciu (poškodeného tovaru, ako aj balenia, v ktorom bol doručený),
 • 5. vyplnený reklamačný formulár.

Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

2.Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) vždy skontrolujte stav obalu. Pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach príp. iných zjavných nedostatkoch tieto chyby a nedostatky, reklamujte priamo u vodiča. Tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom škodový protokol. Vodič tovar zoberie späť a zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky alebo e-mailom.

Ak zistíte poškodenie alebo čiastočnú stratu obsahu zásielky až po jej odovzdaní a prevzatí, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

3.Nekompletnosť zásielky

Zákazník je povinný skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prebratia zásielky a prípadné nezrovnalosti (chýbajúci tovar alebo vo vnútri poškodený tovar) nahlásiť bezodkladne predávajúcemu písomnou formou, prípadne aj telefonicky. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky sa ohľad neberie.

Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Po podaní reklamácie Vás budeme kontaktovať a povieme ako ďalej postupovať s vadným tovarom. Tovar je potrebné uchovať v jeho pôvodnom balení a v žiadnom prípade nič z balenia nevyhadzovať.

4.Podmienky na vrátenie peňazí - zrušenie zmluvy (platí pre nákup cez e-shop)

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • - Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • - Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v kontaktoch.

Tovar nám môžete vrátiť len ak spĺňa nasledujúce podmienky:

 • 1. musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • 2. nesmie byť použitý,
 • 3. musí byť nepoškodený,
 • 4. musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
 • 5. tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar posielajte vždy doporučene a ako poistený balík, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Poštovné a náklady na doručenie reklamácie nevraciame.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Veríme, že s našim tovarom ako aj s jeho doručením budete spokojní a nebude potrebné, aby ste sa oboznamovali s reklamačným poriadkom.

Scroll Up
Kategórie
PRE BÁBÄTKÁ Hračky
Rozvíjame - učíme sa
Puzzle
Kocky, Stavebnice a guličkové dráhy
Magnetické hračky
Hudobné nástroje
Spoločenské a kartové hry
Logické hry, hlavolamy Hry na cesty
Kuchynky, domčeky a príslušenstvo
Autá, vláčiky, dráhy a doplnky
Rolové hry a Povolania
Hračky na von, do vody, do piesku a pre šport
Hračky do vane Veľká Noc Textilné bábiky, plyšové zvieratká Robotika a technika Chémia, Pokusy a Mágia Minilab
Bábiky, kočíky a príslušenstvo
Kaleidoskopy, bublifuky, vĺčiky, projektory a iné drobnosti Majstrujem - Dielničky a príslušenstvo
Figúrky pre chlapcov a pre dievčatá
HI - Tech pre deti
KREATÍVNE A TVORIVÉ SADY ŠKOLA & ŠKÔLKA DETSKÁ IZBA MÓDA/MAKE - UP/TETOVAČKY KÚPANIE/PLÁVANIE STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVIE MAGYAR KÖNYVEK/TOLKI NOVINKY TÉMY
Vek
Značky